Histoire/ Geschiedenis Fire Gym

Stacks Image 800
Fr: Interview avec le président de Fire Gym
Dans le Cadre de 30 ans de travaille sportive et sociale nous avons publier un interview avec Carlos Perez le fondateur et président de Fire gym. Lire L'article

Nl: Interview met de president van Fire Gym
In het kader van haar 30 jaar sportief en sociaal werken, heeft Fire Gym een interview met Carlos Perez de oprichter en president uitgegeven. lees verder ...
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 794
FR: 30 ans de travialle d'emacipation:
Fire Gym - Brussels Sports Movement est né en 1983 de la pratique journalière du Centre sportif bruxellois « Fire Gym », à l’initiative de Carlos Perez. Pendant des années, Fire Gym a développé une vision particulière de la vie sportive ainsi que de l’enjeu du sport dans une métropole comme Bruxelles. Le rôle particulier d’un centre de fitness en faveur de toute la famille s’est concrétisé en répondant aux besoins spécifiques des familles bruxelloises issues des quartiers populaires. Il s’agit d’une conception socialement engagée, dépassant depuis longtemps les buts originaux d’un centre de remise en forme. Le centre est devenu une vraie source d’inspiration pour les familles et de stimulation pour les jeunes et les clubs.
lire l'article

NL: 30 jaar werken aan de emancipatie van jongeren
Fire Gym - Brussels Sports Movement ontstond in 1983 uit de dagelijkse praktijk van Carlos Perez, bezieler van het Brusselse sportcentrum Fire Gym. Doorheen de jaren ontwikkelde Fire Gym een heel eigen visie op sportbeoefening en op de rol die sport kan spelen in een grootstad als Brussel. Gaandeweg kregen plaats en betekenis van een fitnesscentrum ten gunste van de buurtbevolking vaste vorm. Het centrum sloot steeds meer aan bij specifieke behoeften van Brusselse gezinnen uit de volkswijken. Een duidelijk sociaal geëngageerd concept, dat ondertussen veel verder gaat dan de oorspronkelijke bedoeling van een fitnesscentrum. lees verder
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Stacks Image 623
NL: Fire Gym werd opgericht in 1983
Fire Gym werd door twee jongeren van Spaanse afkomst, Carlos en Miguël Perez. Carlos Perez is de voorzitter van de vzw Fire Gym, ex- Belgisch kampioen en ex- vice Europees kampioen Body Building ILBB, voorzitter ILBB. Carlos Perez is nog steeds de motor achter het centrum, we laten hem de geschiedenis van het centrum eventjes overlopen.
lees meer...

Soutenu par / ondersteund door:
image003imagesPasted Graphicimage002Pasted Graphic