Mar 2007

Artikel: jongeren hebben sport nodig

NL: Sportcentrum Fire Gym leert jongeren omgaan met nationaliteit en met elkaar. Artikel in krant de Metro van maart 2007.
Als er iets is wat de muti-culturele smeltkroes van de brusselse jongerenwereld bij elkaar houdt, dan is het wel de sport. Toen Carlos Perez merkte dat migranten ook in zijn sportclub scheef bekeken werden, gooide hij de boel open en richtte hij zich op de sociale kant van het sportgebeuren ….

FR: Le centre de sport Fire Gym apprend au jeunes comment vivre ensemble. Artcle dan le journal de Metro de Mars 2007.
Ci il y quelque chose qui tiens le monde multi-culturele des jeunes ensemble, c’est bien le sport. ….. Read More...